Conill Vila Assessors

Advocats, graduats socials, assessors, tècnics laborals i tributaris.

Truqui'ns avui a 93 885 30 65 o envieu-nos un correu electrònic a info@conillvila.com

Ens esforcem per proporcionar als nostres clients un suport de primera categoria
Qui som

El nostre despatx

El nostre despatx està integrat per advocats, graduats socials, assessors, tècnics laborals i tributaris que han consolidat la seva experiència en aquests àmbits.
La nostra assessoria és una de les més antigues i amb més prestigi de la comarca d’Osona. Oferim als nostres clients solucions en qualsevol àmbit empresarial i també personal. Per això, col·laborem amb altres professionals per tal d’oferir alternatives de servei.
Els nostres serveis d’assessorament jurídic, fiscal i comptable són de màxima qualitat, basant-se en els principis de professionalitat i confiança, mantenint sempre elevades normes d’ètica i deontologia.

 • DRET LABORAL
 • GESTIÓ LABORAL
 • DRET MERCANTIL
 • COMPTABILITAT I FINANCES
 • DRET FISCAL
 • DRET DE LES TIC

ÀREES DE PRÀCTICA

DRET LABORAL

 • Intervenció davant els òrgans de la Inspecció de Treball
 • Estudi de la contractació laboral
 • Planificació laboral i costos laborals
 • Ajornament de deutes a la Seguretat Social
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
 • Prevenció de riscos laborals
 • Subvencions a l’ocupació
 • Expedients de jubilació i pensions

GESTIÓ LABORAL

 • Altes, baixes i incidències
 • Alta d’empresa i obtenció de documentació laboral
 • Alta en el règim especial de treballadors autònoms
 • Contractes de treball
 • Càlcul de diferències de conveni
 • Liquidacions d’assegurances socials (TC)
 • Comunicats d’accident
 • Informe de vida laboral
 • Certificacions diverses

DRET MERCANTIL

 • Constitució de societats i preparació d'estatuts
 • Contractes mercantils
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Presentació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Tramitació d'expedients de patents, marques i noms comercials

COMPTABILITAT I FINANCES

 • Comptabilitat de societats, empresaris i professionals
 • Preparació i control de comptabilitat pressupostària
 • Assessorament en la interpretació de balanços i comptes de pèrdues i guanys
 • Legalització de llibres oficials i comptes anuals per la seva presentació al Registre Mercantil

DRET FISCAL

 • Formalització de les diferents declaracions trimestrals, mensuals i anuals a les que està obligat per la seva activitat
 • Assessorament tant a empreses com a particulars, sobre qualsevol operació, transacció o qüestió en matèria tributaria
 • Planificació fiscal i anàlisi de l’impacte dels canvis legislatius en matèria tributaria
 • Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions

DRET DE LES TIC

 • Contractes de cessió tecnològica
 • Contractes de software
 • Outsourcing
 • Protecció de dades de caràcter personal.
 • Privacitat a internet
 • Comerç electrònic
 • Adequació de pàgines web a la normativa vigent

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari següent.

Formulari

Utilitzem cookies propies i de tercers per mostrar publicitat personalitzada segúns la seva navegació.
Si continua navegant considerarem que accepta l'us de cookies. OK Més informació